Google Marketing Platform

zář 17 2019

Google poskytuje celou řadu online služeb, které mají svou vlastní správu uživatelů. Protože každá z těchto služeb také umožňuje, aby byl uživatel členem více účtů zároveň, je udržení plné kontroly nad oprávněními často až překvapivě časově náročná činnost, která při komunikaci s novými klienty může zabrat řádově i hodiny času.

Co to je Google Marketing Platform (GMP)

Google Marketing Platform (GMP) je nástroj, který má veškerou tuto režii zjednodušit. V GMP vytváříte tzv. Organizaci, do níž lze importovat účty z dalších nástrojů od Google, konkrétně:

 • Ads
 • Analytics
 • Data Studio
 • Optimize
 • Surveys
 • Tag Manager
 • 360 varianty výše zmíněných.

Rozhodli jsme se proto GMP nasadit jako pokus ve WebMedea a otestovat jeho užitečnost.

Co GMP umožňuje

Od prvního pohledu je GMP nástroj vhodný pro větší firmy, kde již nestačí mít jeden firemní "gmail". Výhody lze shrnout v následujících bodech:

 • Společná a jednotná správa uživatelů napříč Ads, Analytics, atd...
 • Sjednocení informací o firmě využívaných v jednotlivých účtech, např. fakturace, osoba zodpovědná za řešení GDPR, apod.
 • Možnost definovat uživatelské role a jejich oprávnění místo nastavování práv každému uživateli zvlášť.

Přidání účtu z jakéhokoliv produktu Google pod GMP Vám znemožní kontrolovat uživatelská oprávnění a měnit výše zmíněné údaje přímo v této službě. Důsledky toho jsou až překvapivě nepříjemné pokud spolupracujete s externisty nebo agenturami. Konkrétně:

 • Všechny Manager účty v Google Ads jsou od Vás odpojeny a nejdou znovu spárovat. Přístup ke Google Ads už jde přidělovat jen jako standardnímů uživateli. To je velmi nepříjemné, protože tímto způsobem může být každý připojen maximálně k pěti Google Ads účtům.
 • Tím, že agentura přijde o Google Ads Manager account, ztrácí také schopnost přidělovat přístup k Vašemu účtu svým zaměstnancům. Museli by na to být administrátorem celé vaší organizace v GMP.

Shrnutí

Pokud pracujete ve velké organizaci, která řeší veškerý marketing a datovou analytiku interně, je pro Vás GMP vhodný nástroj. Jinak platformu raději nepoužívejte. Služba vytváří jen zbytečnou komunikaci a ztěžuje práci, neboť přidává další úroveň složitosti do již komplikovaných online nástrojů. Přitom by stačilo funkčně málo, aby byl nástroj opravdu užitečný. Vhodnou inspiraci lze hledat například ve Facebook Business Manageru, kde přidělením oprávnění do externí firmy umožňujete, aby ho zaměstnancům postoupila podle vlastního uvážení. Pozor si také dejte na agentury, kteří vaše účty přidají do své organizace v GMP. Stáváte se totiž jejich rukojmími: svůj účet a data nikdy neodpojíte bez jejich souhlasu a zároveň nikdy nebudete sami schopni přidělit přístup jiné firmě.

Uživatelé, role a firmy na Facebooku

květen 10 2019

Administrace a oprávnění na Facebooku nejsou úplně triviální, zvlášť dokud si nesáhnete úplně na každou situaci a roli. Tento zápisek je pokusem o co nejstručnější vysvětlení principů.

Osobní účet a Firma:

Při registraci do Facebooku se automaticky vytvoří Osobní účet. Pro veškerou práci s Facebookem už není potřeba vytvářet žádné další přihlašovací údaje. Rozšíření na Firmy i Reklamní účty už jde zakládat prostřednictvím Vaší osoby.

Osobní účet (tj. Vy) může být součástí jedné nebo více Firem. Ve Firmě jsem buď admin nebo zaměstnanec. Admin nastavuje Firmu a přiděluje pravomoce uvnitř Firmy, zaměstnanec může Firmu jen opustit.

Firma buď vlastní nebo dostává přístupy ke Stránkám a Reklamním účtům. Administrátoři Firmy mohou libovolně přidělovat oprávnění zaměstnancům na všech stránkách a reklamních účtech, ke kterým se Firma dostane. Maximální úroveň oprávnění, které může admin přidělit závisí na tom, jaké přístupy dostala Firma. Z toho plyne, že pokud Firma stránku vlastní, může její admin přidělit maximální možný přístup.

Používání Firmy:

Pokud jsem členem Firmy a dostal jsem v jejím rámci oprávnění k nějaké Stránce, přibude mi tato Stránka na Facebooku a mohu ji upravovat. Na venek ale nikdo nepozná, že změny dělám konkrétně já. Dovnitř Firmy vidí jen její členové. To, jestli se můj účet právě chová jako Firma nebo jako Osobní účet, poznám podle domény, na které se nacházím. Na webu www.facebook.com jsem jen základní osoba. Na business.facebook.com se můj účet chová jako právě vybraná Firma a já mám administrativní možnosti podle mojí role v této Firmě. Pokud nejsem členem žádné Firmy, můžu ji vstupem na business.facebook.com založit.

Partnerské Firmy:

Firma A může nasdílet některé své účty a stránky Firmě B. Udělat to mohou administrátoři Firmy A tak, že přidají Firmu B jako partnera ve svém firemním Business Manageru, tj. administrační sekci Firmy.

Stránka a její vlastnictví:

Facebooková Stránka může být vlastněna buď Osobním účtem nebo Firmou. Vlastník je automaticky ten, kdo ji založil. Vlastnictví jde převést z Osobního účtu na Firmu ale ne obráceně. Převést jde také z Firmy A na Firmu B. Vlastník je vždy jen jeden.

Kromě vlastníka jde u Stránky přidělit role také dalším uživatelům. Jsou to:

 • Admin = práva na všechno kromě změny vlastnictví.
 • Editor = práva na úpravu nastavení informací o stránce a přidávání příspěvků, nemůže nastavovat uživatelské role.
 • Moderator = práva na mazání komentářů a moderování diskuzí.
 • Advertiser = Může ve jménu stránky dělat reklamu nebo boostovat příspěvky.
 • Analyst = Může číst statistiky o výkonu stránky.

Reklamní účet:

Ke tvorbě reklamy je potřeba vytvořit Reklamní účet. Jsou dva typy, podle toho, kdo ho založil: osobní a firemní. Osobní reklamní účet nejde sdílet na nikoho dalšího, jde u něj ale převést vlastnictví na Firmu, pokud jsem zároveň administrátorem této Firmy. Reklamu ale z Osobního reklamního účtu mohu dělat na libovolnou stránku, kde k tomu mám dostatečné oprávnění.

Firemní reklamní účet je potřeba založit adminem Firmy. Mohu u něj sdílet oprávnění svým zaměstnancům a prostřednictvím Partnerství jej mohu sdílet i do ostatních Firem. Nemohu jej sdílet s Osobními účty. Také Firemní reklamní účet rozlišuje různé role:

 • Správa účtu = Právo na nastavování fakturace a platebních metod a všecho ostatní.
 • Správa kampaní = Právo na tvorbu reklamních kampaní a boostování příspěvků. Na tvorbu reklamy pro danou Stránku u ní musím mít navíc také alespoň roli Advertiser.
 • Čtení výsledků = právo na čtení výsledků reklamy.

Komplikace všeho s Instagramem:

Aby nic nebylo jednoduché, tak Facebook koupil Instagram a prapodivným způsobem propojil jejich administrace a účty.

Vlastníkem Facebook stránky tak může být nejen Osobní účet a Firma, ale také Instagramový profil. Instagramový profil se na přehledu rolí u stránky zobrazuje úplně stejně jako Firma, stejně tak také skrývá své uživatelské role uvnitř. Externí admin tak nepozná, co to je vlastně za typ účtu.

Jako u Firem i zde platí, že stránku ve vlastnictví Instagramového profilu už nejde převést zpátky na Osobní účet. Jde ji tak uvést do stavu, kdy se majitele už nejde zbavit, aniž by byla založena Firma a stránka navlastněna touto Firmou.

Jak na produktový feed, který obsahuje neplatné znaky

srp 25 2017

Odladit produktový feed u zákazníka, který ho nasazuje poprvé, dá zabrat. Když je k nasazení změn nutno zákazníka pokaždé kontaktovat, nebo dokonce předat hlášení třetí straně, může se odladění feedu tak, aby ho Google Merchant Center přijal, natáhnout až na týdny. Vy ale potřebujete feed funkční ihned a produktovou kampaň spuštěnou ideálně včera.

V Triton IT jsme řešili právě takový problém. Popisky produktů načtené z e-shopu obsahovaly znaky neplatné v kódování UTF-8. Google se proto jednoduše rozhodl, že zahodí celý zbytek feedu po výskytu takového znaku.

K vyřešení podobného problému ale úplně stačí mít po ruce vlastní hosting s podporou CGI - např. PHP. Soubor s následujícím kódem jsme nasadili na náš web, a můžeme tak feedy automaticky čistit od nežádoucích znaků:

<?php

if (!isset($_GET['f']) || $_GET['f'] == null) {
 header('Content-Type: text/plain');
 echo 'No feed provided';
 exit(1);
}

$ch = curl_init();
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $_GET['f']);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
ob_start();
curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
$xml = ob_get_contents();
ob_end_clean();

header('Content-Type: text/xml');
echo preg_replace('/[\x00-\x1F\x7F]/u', '', $xml);
exit(0);

Původní odkaz v Merchant Centru jsme jednoduše nahradili odkazem na náš vlastní web: www.domena.cz/?f=url_na_puvodni_feed a vše hned fungovalo.

Méně výkonné hostingy mohou mít problém s feedy o mnoha produktech, i ten náš ale zvládá zpracovat feedy do 1000 položek pod 1s. Vzhledem k frekvenci stahování jedenkrát denně to nepředstavuje žádnou zátěž.

Jak nastavit dynamický remarketing, když dodavatel nenastavil kód

srp 19 2017

Dynamický remarketing (DR) od Google vyžaduje, aby na e-shopu byl vložen kód obohacený o informace o právě prohlíženém produktu. Co ale dělat, když webmaster kód nenasadil a podle všech předpokladů v nejbližší době nenasadí? Vy ale potřebujete spustit kampaň co nejdříve. Pokud používáte Google Tag Manager (GTM), řešení existuje.

Jaká data potřebujeme

Podle nápovědy je nutno nastavit proměnnou ecomm_prodid, její obsah musí odpovídat ID produktu v Google Shopping feedu. Přestože jako povinná je uvedena pouze proměnná ecomm_prodid, Google AdWords vám bude nadávat a zobrazovat varování pokud nepřidáte i další dvě - ecomm_totalvalue a ecomm_pagetype.

Jak data získáme z webu

Data z e-shopu můžeme do GTM dostat jednoduše pomocí proměnné typu Vlastní kód JavaScript. Tento typ nám umožní spustit vlastní funkci definovanou v GTM a do proměnné uložit její návratovou hodnotu. Tímto způsobem můžeme parsovat obsah stránek.

Pro vytěžení ID produktů můžeme použít například funkci evaluate(), která nám dovolí rychle najít příslušný HTML element pomocí XPath:

function() {
 var element = document.evaluate("//div[@id='productHeader']/td[@class='value']", document, null, XPathResult.ORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null).snapshotItem(0);
 if (element != undefined) {
  var ecomm_prodid = element.innerHTML.trim();
  return ecomm_prodid;
 } else {
  return null;
 }
}

Odladit správný XPath lze testováním na stránce v debug konzoli prohlížeče (většinou dostupné pod F12). Obdobným způsobem jako ecomm_prodid můžeme získat i ecomm_totalvalue.

Jak data dostat do AdWords

Do Google AdWords lze obsah proměnných dostat již jednoduše - buď přímo přes Google AdWords Remarketing tag nebo pomocí vlastních dimenzí proměnné typu Nastavení Google Analytics.