Google Data Studio and GA4 - Recreating the Month of Year dimension properly

kvě 13 2022

2023-09-08 UPDATE: It is no longer necessary to create custom Month of Year dimension. The new version of Google Data Studio (renamed to Looker Studio) now contains dimension called Year month. Additionally, my function is broken due to internal changes of Year dimension data formatting.

Updated formula that works - Credit to Manuel Garcia:

PARSE_DATE('%Y-%m', CONCAT(SUBSTR(Year, 1, 4), '-', IF(Month < 10, CONCAT('0', Month), CAST(Month AS TEXT ) ) ) )


It is not TODATE(Date, '%Y-%m').

Google Marketing Platform

zář 17 2019
Google poskytuje celou řadu online služeb, které mají svou vlastní správu uživatelů. Protože každá z těchto služeb také umožňuje, aby byl uživatel členem více účtů zároveň, je udržení plné kontroly nad oprávněními často až překvapivě časově náročná činnost, která při komunikaci s novými klienty může zabrat řádově i hodiny času.Co to je Google Marketing Platform (GMP)Google Marketing Platform (GMP…

Uživatelé, role a firmy na Facebooku

kvě 10 2019

Aktualizace: Tento článek dnes již není zcela přesný. Důvodem jsou změny v propojení Facebook a Instagram účtů, zavedení prodeje produktů na Instagram a také plynulý přechod od rozhraní Facebook business na novou podobu Facebook business suite.

Administrace a oprávnění na Facebooku nejsou úplně triviální, zvlášť dokud si nesáhnete úplně na každou situaci a roli. Tento zápisek je pokusem o co nejstručnější vysvětlení principů.

Jak na produktový feed, který obsahuje neplatné znaky

srp 25 2017
Odladit produktový feed u zákazníka, který ho nasazuje poprvé, dá zabrat. Když je k nasazení změn nutno zákazníka pokaždé kontaktovat, nebo dokonce předat hlášení třetí straně, může se odladění feedu tak, aby ho Google Merchant Center přijal, natáhnout až na týdny. Vy ale potřebujete feed funkční ihned a produktovou kampaň spuštěnou ideálně včera.V Triton IT jsme řešili právě takový problém.…