Uživatelé, role a firmy na Facebooku

kvě 10 2019

Aktualizace: Tento článek dnes již není zcela přesný. Důvodem jsou změny v propojení Facebook a Instagram účtů, zavedení prodeje produktů na Instagram a také plynulý přechod od rozhraní Facebook business na novou podobu Facebook business suite.

Administrace a oprávnění na Facebooku nejsou úplně triviální, zvlášť dokud si nesáhnete úplně na každou situaci a roli. Tento zápisek je pokusem o co nejstručnější vysvětlení principů.

Osobní účet a Firma

Při registraci do Facebooku se automaticky vytvoří Osobní účet. Pro veškerou práci s Facebookem už není potřeba vytvářet žádné další přihlašovací údaje. Rozšíření na Firmy i Reklamní účty už jde zakládat prostřednictvím Vaší osoby.

Osobní účet (tj. Vy) může být součástí jedné nebo více Firem. Ve Firmě jsem buď admin nebo zaměstnanec. Admin nastavuje Firmu a přiděluje pravomoce uvnitř Firmy, zaměstnanec může Firmu jen opustit.

Firma buď vlastní nebo dostává přístupy ke Stránkám a Reklamním účtům. Administrátoři Firmy mohou libovolně přidělovat oprávnění zaměstnancům na všech stránkách a reklamních účtech, ke kterým se Firma dostane. Maximální úroveň oprávnění, které může admin přidělit závisí na tom, jaké přístupy dostala Firma. Z toho plyne, že pokud Firma stránku vlastní, může její admin přidělit maximální možný přístup.

Používání Firmy

Pokud jsem členem Firmy a dostal jsem v jejím rámci oprávnění k nějaké Stránce, přibude mi tato Stránka na Facebooku a mohu ji upravovat. Na venek ale nikdo nepozná, že změny dělám konkrétně já. Dovnitř Firmy vidí jen její členové. To, jestli se můj účet právě chová jako Firma nebo jako Osobní účet, poznám podle domény, na které se nacházím. Na webu www.facebook.com jsem jen základní osoba. Na business.facebook.com se můj účet chová jako právě vybraná Firma a já mám administrativní možnosti podle mojí role v této Firmě. Pokud nejsem členem žádné Firmy, můžu ji vstupem na business.facebook.com založit.

Partnerské Firmy

Firma A může nasdílet některé své účty a stránky Firmě B. Udělat to mohou administrátoři Firmy A tak, že přidají Firmu B jako partnera ve svém firemním Business Manageru, tj. administrační sekci Firmy.

Stránka a její vlastnictví

Facebooková Stránka může být vlastněna buď Osobním účtem nebo Firmou. Vlastník je automaticky ten, kdo ji založil. Vlastnictví jde převést z Osobního účtu na Firmu ale ne obráceně. Převést jde také z Firmy A na Firmu B. Vlastník je vždy jen jeden.

Kromě vlastníka jde u Stránky přidělit role také dalším uživatelům. Jsou to:

  • Admin = práva na všechno kromě změny vlastnictví.
  • Editor = práva na úpravu nastavení informací o stránce a přidávání příspěvků, nemůže nastavovat uživatelské role.
  • Moderator = práva na mazání komentářů a moderování diskuzí.
  • Advertiser = Může ve jménu stránky dělat reklamu nebo boostovat příspěvky.
  • Analyst = Může číst statistiky o výkonu stránky.

Reklamní účet

Ke tvorbě reklamy je potřeba vytvořit Reklamní účet. Jsou dva typy, podle toho, kdo ho založil: osobní a firemní. Osobní reklamní účet nejde sdílet na nikoho dalšího, jde u něj ale převést vlastnictví na Firmu, pokud jsem zároveň administrátorem této Firmy. Reklamu ale z Osobního reklamního účtu mohu dělat na libovolnou stránku, kde k tomu mám dostatečné oprávnění.

Firemní reklamní účet je potřeba založit adminem Firmy. Mohu u něj sdílet oprávnění svým zaměstnancům a prostřednictvím Partnerství jej mohu sdílet i do ostatních Firem. Nemohu jej sdílet s Osobními účty. Také Firemní reklamní účet rozlišuje různé role:

  • Správa účtu = Právo na nastavování fakturace a platebních metod a všecho ostatní.
  • Správa kampaní = Právo na tvorbu reklamních kampaní a boostování příspěvků. Na tvorbu reklamy pro danou Stránku u ní musím mít navíc také alespoň roli Advertiser.
  • Čtení výsledků = právo na čtení výsledků reklamy.

Komplikace všeho s Instagramem

Aby nic nebylo jednoduché, tak Facebook po nákupu Instagramu prapodivným způsobem propojil jejich administrace a účty.

Vlastníkem Facebook stránky tak může být nejen Osobní účet a Firma, ale také Instagramový profil. Instagramový profil se na přehledu rolí u stránky zobrazuje úplně stejně jako Firma, stejně tak také skrývá své uživatelské role uvnitř. Externí admin tak nepozná, co to je vlastně za typ účtu.

Jako u Firem i zde platí, že stránku ve vlastnictví Instagramového profilu už nejde převést zpátky na Osobní účet. Jde ji tak uvést do stavu, kdy se majitele už nejde zbavit, aniž by byla založena Firma a stránka navlastněna touto Firmou.